Ośrodek Japońskich Sztuk Walki
jest członkiem
Polskiego Związku
Karate TradycyjnegoO nas

 
 
W dniu 30 września 2009 roku Zarząd Fundacji BUGEI, na mocy Uchwały nr 2/2009 podjął decyzję o rozpoczęciu działalności „Ośrodka Japońskich Sztuk Walki”. Zgodnie z założeniami, celem funkcjonowania Ośrodka jest upowszechnianie kultury fizycznej i japońskich sztuk walki wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych  jako formy spędzania wolnego czasu oraz rehabilitacji, co stanowi zapis par. 6 pkt. 4 Statutu Fundacji BUGEI.

Na mocy przywołanej uchwały Ośrodkiem Japońskich Sztuk Walki kieruje jednoosobowo oraz podejmuje wszelkie decyzje zwiazane z jego działalnością Piotr Kontowt, który jednocześnie piastuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji BUGEI.

W dniu 6 grudnia 2009 roku Ośrodek Japońskich Sztuk Walki uzyskał, na podstawie złożonego wniosku, członkowstwo w Polskim Związku Karate Tradycyjnego, a także licencję klubową
/nr 092/ uprawniającą do współzawodnictwa sportowego.