Ważne


Członkowie Ośrodka Japońskich Sztuk Walki
zobowiązani są do dokonywania wszelkich wpłat* na poniższe konto bankowe: 
 
Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Łodzi
11 1090 2705 0000 0001 1279 6297
 
Fundacja BUGEI, 91-371 Łódź, ul. 11-go Listopada 63/24

*w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ćwiczącego
wraz z adnotacją:

"opłata wpisowa"
"składka członkowska za miesiąc ....."


"Wszyscy niepełnoletni ćwiczący w OJSW są zobowiązani do posiadania orzeczenia lekarza, ze specjalizacją z medycyny sportowej, którego wydanie poprzedzone jest wykonaniem specjalistycznych badań lekarskich. Brak aktualnych badań uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach. Osoby pełnoletnie mogą trenować na własną odpowiedzialność po przekazaniu Szefowi OJSW stosownego oświadczenia w tej sprawie."

(§2 pkt. 2 Regulaminu Ośrodka Japońskich Sztuk Walki)