Wpłaty dokonywane są
na poniższe konto bankowe: 
 
Santander Bank Polska
11 1090 2705 0000 0001 1279 6297
 
 
Fundacja BUGEI
91-371 Łódź, ul. 11-go Listopada 63/24

*w tytule przelewu proszę podać
imię i nazwisko ćwiczącego
wraz z adnotacją:

"opłata wpisowa"
"składka za miesiąc ....."

Płatności


Wysokość miesięcznych składek członkowskich
na podstawie Decyzji Zarządu Fundacji BUGEI z dnia 21.08.2017 r.


FORMA ZAJĘĆ
WYSOKOŚĆ SKŁADKI MIESIĘCZNEJ
KARATE TRADYCYJNE
(2 razy w tygodniu - 2 godziny)
90,00 zł
KARATE SHOTOKAN
(2 razy w tygodniu - 3 godziny)
130,00 / 90,00 zł (*)
TRENING INDYWIDUALNY
100,00 zł/h - 1 os.
150,00 zł/h - 2 os.

(*) wysokość składki dla członków OJSW uczestniczących w treningach karate tradycyjnego


OPŁATY DODATKOWE:
- opłata miesięczna za udział w treningu grupy zawodniczej - 40,00 zł (opłata nie dotyczy wybranych do grupy członków OJSW)
- wpłaty gotówkowe składek członkowskich u instruktora - 10,00 zł
- wpłaty składek członkowskich po terminie - 10,00 zł
- opłata wpisowa (jednorazowa dla nowych członków OJSW) - 50,00 zł


Pozostałe opłaty wnoszone są zgodnie
z regulaminem Ośrodka Japońskich Sztuk Walki


o finanse Ośrodka Japońskich Sztuk Walki dba
Kancelaria PROTARGET