WYDARZENIA
 
 
III edycja akcji
KUPUJEMY SPRZĘT KLUBOWY

wpłacający: kwota wpłaty:
Sławomir ROŻNOWSKI
500,00 zł
Konrad ŁUSZCZYŃSKI
150,00 zł
Centrum Medyczne BIMED
500,00 zł
Michalina BALICKA
200,00 zł
Magdalena KUBICKA  300,00 zł
Monika CZUPRYŃSKA 160,00 zł
Kamila PETRYKA 320,00 zł
Marta SZEREDA 320,00 zł
Monika ŁAGANOWSKA 160,00 zł
Maurycy POŁAĆ  500,00 zł
Magdalena TOPOLNICKA  240,00 zł
Rafał SZELIGA  500,00 zł
Maja KUNECKA  200,00 zł
   
suma:
4 050,00 zł

WAŻNE INFORMACJE

Od 01.01.2015. zgodnie z uchwałą PZKT każdego ćwiczącego w sekcjach karate tradycyjnego (niezależnie od wieku) obowiązuje indywidualna licencja członkowska Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Wysokość składki rocznej w 2016 roku wynosi 40,00 zł.

Osoby zainteresowane opłaceniem licencji poprzez klub proszone są o dokonanie przelewu na rachunek bankowy (ten sam, na które wpłacane są składki) w kwocie 40,00 zł z adnotacją "LICENCJA PZKT 2017" oraz przesłanie potwierdzenia dokonania płatności na e-mail biuro@ojsw.pl

Wszyscy niepełnoletni ćwiczący w Ośrodku Japońskich Sztuk Walki są zobowiązani do posiadania orzeczenia lekarza, ze specjalizacją z medycyny sportowej, którego wydanie poprzedzone jest wykonaniem specjalistycznych badań lekarskich.

Brak aktualnych badań uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.
 
 
 

2OFICJALNI SPONSORZY I PARTNERZY 
OŚRODKA JAPOŃSKICH SZTUK WALKI